ΔΕΚΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΑΙΓΙΝΑ 3-07- 2019

ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ                                                                              

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ                                                              Προς :                                                                                                  

                                                                                                                  ΜΜΕ

                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

    Παρακαλούνται οι καταναλωτές ύδρευσης του Δήμου Αίγινας που εμπίπτουν στο Εκ πτωτικό ω   Τιμολόγιο ( Πολύτεκνοι – Τρίτεκνοι – ανάπηροι και άποροι ) όπως προσκομίσουν έως τις   15-7-2019 τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συνέχιση της ένταξη τους στο εκπτωτικό τιμολόγιο.                                                       

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

– Πολύτεκνες και Τρίτεκνες οικογένειες και ετήσιο εισόδημα έως 30.000 ευρω .

– Πολύτεκνες θεωρούνται οι οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά . Τρίτεκνες θεωρούνται οι οικογένειες με τρία προστατευόμενα παιδιά . 

Απαιτείται Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης . Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος . Βεβαίωση σπουδών για τα άνω των 18 ετών έως 25 ετών τέκνα που σπουδάζουν . 

– Ανάπηροι απο 67% και άνω και εισόδημα έως 30.000 ευρώ . Απαιτείται πιστοποιητικό αναπηρίας και εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος

– Άποροι , απαιτείται Βεβαίωση ΚΕΑ( Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης )  Εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας