ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο πίνακας ενημερώνεται με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους Συλλόγους του νησιού και εμφανίζονται επίσης στη στήλη της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου ( δεξιά στήλη )

Η γνωστοποίηση των εκδηλώσεων είναι προαιρετική και ενημερωτική και δεν δεσμεύει τον Δήμο ή τούς Συλλόγους ως προς τον χρονικό προσδιορισμό των εκδηλώσεών τους , ούτε συνιστά δικαίωμα ” κατοχύρωσης” συγκεκριμένης ημερομηνίας ώς προς  την  ημερομηνία ή τον τόπο για την  εκδήλωση .

Η ενημέρωση στον Δήμο θα γίνεται με την αποστολή συμπληρωμένου πίνακα σε μορφή doc όπως το παρακάτω υπόδειγμα . Παρακαλούμε να την όσο το δυνατόν μικρότερη περιγραφή της εκδήλωσης για πρακτικούς λόγους . Μπορείτε επίσης να στέλνετε φωτογραφία της αφίσας αν υπάρχει σε μορφή jpg . To e-mail αποστολής είναι dimos1828@gmail.com , το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2297320045

Η αναγραφή θα γίνεται με αντίστροφη σειρά ( στην κορυφή οι νεότερες  χρονικά  εκδηλώσεις )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ Η/Μ/Ε

ΩΡΑ 00:00

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΟΡΓΑ
ΝΩΤΗΣ

ΤΟΠΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ 

 

 

20/7/2019 20.45 ΠΟΙΗΣΗ- ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΨΑΛΗ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
18 και 19/6/2019 20.30μ -22.00 παραδοσιακοί χοροί φεστιβαλ παραδοσιακών χορών Μορφω τικός Σύλλογος Αίγινας χωρος ΑΓΊΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  θαλασσινού – λιμανι
01/06/2019 21.00 Το ιερό του Ελλανίου Διός Το ιερό του Ελλανίου Διός στην Αίγινα – ομιλία σύλλογος ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  

 

 08/6/2019
– 17/6/2019
εκθεση  φωτογραφίας ” Η αποφασιστική στιγμή” έκθεση φωτογραφίας από το φωτογραφικό εργαστήρι Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας ΠΥΡΓΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ
15/6/2019 21.00 συναυλια μπάντας Λιμενικου επετειακή συναυλία μπάντας Λιμενικού ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
23/6/2019 20.00 Το έθιμο του κλήδονα Το παραδοσιακό έθιμο του κλήδονα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΙΓΙΝΑΣ ΦΑΡΟΣ ΜΠΟΥΖΑ

 

 

Share