Διαβούλευση

Διοργάνωση της 1ης ανοικτής ηλεκτρονικής συνάντησης-διαβούλευσης για την εκπόνηση της υπηρεσίας με τίτλο: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ”.

Link: https://us06web.zoom.us/j/83033125802?pwd=akdDajZIYUg2VDRNTXU2YnJKckhmZz09

Κωδικός Εισόδου: 492457

Share

Πρόσκληση σε διαβούλευση για την κατάρτιση «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Δήμου Αίγινας

Ο Δήμος Αίγινας υλοποιεί το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) για την εκπόνηση του οποίου ακολουθούνται οι «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380Β/05.10.2020) καθώς και η αντίστοιχη ερμηνευτική εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑ ΑΠ/27808/206.

H Υλοποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020».

Το υπό διαβούλευση ΣΦΗΟ του Δήμου μας έχει αναρτηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο www.aegina.gr

Στο πλαίσιο αυτό σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeiodimarxou@aeginadimos.gr έως τις 10 Φεβρουαρίου 2022 σχόλια, παρατηρήσεις ή προτάσεις ως προς τις προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης των φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

Ο Δήμαρχος Αίγινας

Ιωάννης Ζορμπάς

Πίνακας Αποδεκτών
• Αστυνομικό Τμήμα
• Λιμενική Αρχή
• Σωματείο TAXI
• ΚΤΕΛ
• Επαγγελματική Ένωση Αίγινας
• ΔΕΔΔΗΕ

Σχετικά άρθρα:

Share