Πως και σε τι μπορώ να εξυπηρετηθώ από το ΚΕΠ του Δήμου

Κ.Ε.Π. Δήμου Αίγινας

Οι πολίτες με μία τους επίσκεψη στο Κέντρο μπορούν να πληροφορούνται για οποιοδήποτε θέμα αφορά συναλλαγές τους με τη Δημόσια Διοίκηση , να υποβάλλουν αιτήματα, να καταθέτουν και να παραλαμβάνουν δικαιολογητικά και να ολοκληρώνουν υποθέσεις τους που βρίσκονται υπό εμπλοκή σε διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες .

Υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Από το ΚΕΠ διεκπεραιώνονται άμεσα απλά αιτήματα των πολιτών , όπως:

 • Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής παρουσία του Πολίτη

 • Επικύρωση φωτοαντιγράφων που εκδίδονται από Ελληνικές Διοικητικές Αρχές

 • Έκδοση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

 • Χορήγηση υπευθύνων δηλώσεων , εξουσιοδοτήσεων κ.λ.π.

 • Προκηρύξεις, Διαγωνισμοί , Αιτήσεις για προσλήψεις από το ΑΣΕΠ.

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για την έκδοση των οποίων απαιτείται απλή διαδικασία, όπως:

 • Πιστοποιητικό γέννησης

 • Πιστοποιητικό σπουδών

 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

 • Πιστοποιητικά από Πρωτοδικεία και εισαγγελίες όλης της Χώρας (Ποινικό Μητρώο, Περί μη τροποποίησης καταστατικού, Διαθήκες κ.λ.π.)

Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί για σύνθετα ζητήματα που αφορούν σημαντικό αριθμό Δημόσιων Οργανισμών και Υπουργείων.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ζητήματα κοινωνικής Πρόνοιας

 • Ζητήματα Μεταφορών κα Επικοινωνιών (Χορήγηση ή επέκταση αδειών οδήγησης και αδειών οδήγησης και αδειών κυκλοφορίας, αλλαγή ή αντικατάσταση πινακίδων , αλλαγή χρωμάτων ,κ.α.. )

 • Έκδοση ,ανανέωση και αντικατάσταση Διαβατηρίων

 • Έκδοση επαγγελματικών αδειών

 • Έκδοση πιστοποιητικών (Οικογενειακής κατάστασης .ληξιαρχικές πράξεις κ.α. )

 • Εγγραφή σε δημοτολόγια

 • Θέματα Ασφαλιστικών Ταμείων (ΙΚΑ ,ΤΕΒΕ ,ΟΓΑ ,ΝΑΤ , ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π.)

 • Συντάξεις

Ακόμη, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ο πολίτης μπορεί να διεκπεραιώσει διοικητικές διαδικασίες που αφορούν στα Υπουργεία:

 • Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,

 • Υγείας και Πρόνοιας, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

 • Οικονομικών,

 • Γεωργίας,

 • Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,

 • Μεταφορών και Επικοινωνιών,

 • Ανάπτυξης,

 • Εξωτερικών,

 • Εθνικής Άμυνας.

Περισσότερες από 850 διοικητικές πράξεις και διαδικασίες έχουν κωδικοποιηθεί και συστηματοποιηθεί για την υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης πολιτών .

Πριν, λοιπόν, ξεκινήσετε τις διαδικασίες για όποια υπόθεση σας απασχολεί, απευθυνθείτε σε μας γιατί η φιλοσοφία των ΚΕΠ είναι:
‘Διακινούνται τα έγγραφα και όχι οι πολίτες’

ΤΟ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Αίγινας στεγάζεται στο κτίριο παλαιού Δημαρχείο Αίγινας ( Χρ. Λαδά 1 ) Η είσοδος είναι από την πλευρά του αλσυλίου .

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας