Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017 (Ισολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσάρτημα) του Δήμου Αίγινας

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την σχετική απόφαση και το συνημμένο έγγραφο Ισολογισμού στην Διαύγεια.

Share