Ενημέρωση Δημοτών – Δικαιολογητικά για βεβαίωση Τ.Α.Π.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Τ.Α.Π.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ Ή ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η ́ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΧΩΡΟΙ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
(αναλυτικά τις επιφάνειες που μεταβιβάζονται, διαχωρισμός των τετραγωνικών μέτρων βάσει
της οικοδομικής αδείας και βάσει της τακτοποίησης, την άδεια οικοδομής και το έτος ή τη
βεβαίωση νομιμοποίησής τους
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (σε ενιαία μορφή)
Μετά την μεταβίβαση να ενημερωθεί ο Δήμος για την αλλαγή του ιδιοκτήτη,
προσκομίζοντας αντίγραφο συμβολαίου και λογαριασμό του ρεύματος


ΒΕΒΑΙΩΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (υπόδειγμα – βεβαίωση Τ.Α.Π.)

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ………. μηχανικός, βεβαιώνω ότι η ιδιοκτησία του/της
……που βρίσκεται σε οικόπεδο επιφανείας…….τ.μ., στην ….(στοιχεία
διεύθυνσης), και οι επιφάνειες που μεταβιβάζονται, έχουν τα εξής τ.μ. :
Οικία ισογείου με ………τ.μ. με την υπ ́ αρ. …… οικ. Άδεια & ………τ.μ. με
υπαγωγή στον Ν.4178/2013, σε ποσοστό ιδιοκτησίας …..%
Ημερομηνία-σφραγίδα-υπογραφή

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΝΑΣ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε
βεβαίωση περί μη οφειλής Τ.Α.Π.
ΟΝΟΜΑ:……………………………………. για το ακίνητο
ιδιοκτησίας μου:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:…………………………. Εμβαδόν
οικοπέδου:……………………
Α.Φ.Μ.:……………………………………… Επιφάνειες κτισμάτων:
Α.Δ.Τ.:………………………………………. 1…………………………………………..
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: …………………………………………….
ΟΔΟ:………………………………………… 2……………………………………………
ΠΟΛΗ:………………………………………. …………………………………………….
Τ.Κ.:…………………………………………. 3…………………………………………..
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………..
……………………………………………
4……………………………………………

…………………………………………….
Τοποθεσία ακινήτου:
Οδό:………………………………………
Θέση:…………………………………….

Δημοτική/Τοπική κοινότητα:
…………………………………………..

Αριθμός Παροχής λογαριασμού
ρεύματος:……………………………..

Αίγινα / / 2017
Ο/Η ΑΙΤ…………

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας