ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θέλω με την σειρά μου να ευχαριστήσω τους αρμόδιους φορείς της κυβέρνησης που ανταποκρίθηκαν στην έκκληση μας, των Δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, κατόπιν πρωτοβουλίας του συναδέλφου και φίλου Δημάρχου Πόρου κ Γιάννη Δημητριάδη, με αίτημα την διακριτή αξιολόγηση των νησιών μας σε σχέση με την υπόλοιπη Αττική, σε ότι αφορά την κατηγοριοποίηση στον χάρτη υγειονομικής προστασίας και ασφάλειας. Ζητήσαμε η αξιολόγηση να λαμβάνει χώρα ανά νησιωτικό Δήμο και όχι να μας περιλαμβάνει συνολικά με την υπόλοιπη Αττική, πράγμα που έγινε δεκτό, εκτός του Δήμου Σαλαμίνας. Συνεπώς είναι στο χέρι μας να διαφυλάξουμε την ατομική μας υγεία ακολουθώντας τις οδηγίες(καλό πλύσιμο χεριών, φοράμε μάσκα, διατηρούμε απόσταση ασφαλείας, τακτική αντισηψία), για να εξασφαλίσουμε την υγεία των αγαπημένων μας, των πλησίον μας, και των ευπαθών συνανθρώπων μας, με στόχο την εξάλειψη τυχόν μόλυνσης και διασποράς του κορονοϊού στο νησί μας!

Με εκτίμηση,
Γιάννης Ζορμπάς

Share

Πρόσκληση σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (26/10/2020 – 11:00πμ)

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ΔΕΥΤΈΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2020 και ώρα 11:00΄ π.μ, (καθώς τυχόν καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων θα δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία και στα συμφέροντα του Δήμου μας) :

Για τα θέματα σας αποστέλλετε ηλεκτρονικά, από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικό ενημερωτικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι και την ΔΕΥΤΈΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ 2020 και ώρα 11:00΄ μ.μ, να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (e-mail) τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής, κο. Σκαφιδά Χρήστο, e-mail : skafidas.chris@aeginadimos.gr για τη θέση σας επί του κάθε θέματος (πχ. υπέρ, κατά, λευκό). Τα μέλη τα οποία δε διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς, στο τηλ. 2297320036 με τη γραμματεία της Οικονομικής. Επιτροπής

1. ΘΕΜΑ. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 175/2020 απόφασης της οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ ΩΧΒ2Ω68-ΗΩΚ) με τίτλο και Έγκριση του από 12/10/2020 Πρακτικού Ηλεκτρονικής Κλήρωσης, μέσω Μη.Μ.Ε.Δ, για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών Μελών της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης με τίτλο ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΏΝ ΚΛΕΙΣΤΟΎ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΊΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

2. ΘΕΜΑ. Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης

Share

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (23/10/2020 – 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 23η του μηνός Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 19:00΄ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2021. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Περί προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης για το 2021. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

3. Περί προσδιορισμού του τέλους κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

4. Περί καθορισμού συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το έτος 2021. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

5. Περί καθορισμού δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

6. Περί καθορισμού δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

7. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας για το έτος 2020. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

8. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού μελετών για το έργο: «Ανάπλαση Καποδιστριακών διαδρομών και παραλιακού μετώπου στην πόλη της Αίγινας» Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

9. Περί απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος των πληττόμενων οικονομικά επιχειρήσεων που στεγάζονται σε μισθωμένα δημοτικά ακίνητα. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

10. Περί επέκτασης του ωραρίου εργασίας σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

11. Περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση Δημοτικών Δρόμων του Δήμου Αίγινας». Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Καραγιάννης Δημήτριος

12. Περί παροχής οικονομικών κινήτρων Δήμου Αίγινας για την προσέλκυση και την κάλυψη μιας θέσης Παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Αίγινας. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

13. Περί ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΑΕΔ για το έτος 2021. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

14. Σύσταση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για πρόστιμα που επιβάλλονται επί βεβαιωμένων παραβάσεων του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου μας και τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού ύδρευσης επ’ αυτού (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 24/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Για οποιαδήποτε πληροφορία τα μέλη του Δ.Σ παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς μαζί μου. Επίσης με την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου στο τηλ. 22973-20019.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (20/10/2020 – 10:00πμ)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μγια να συνεδριάσει η Ο.Ε και να αποφασίσει για τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΘΕΜΑ. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2020.

2. ΘΕΜΑ. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους ύδρευσης Δήμου Αίγινας έτους 2021.

3. ΘΕΜΑ. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τον κανονισμό ύδρευσης.

4. ΘΕΜΑ. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και Δημοτικού φόρου Δήμου Αίγινας έτους 2021.

5. ΘΕΜΑ. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό δαπανών και προστίμων σχετικά με τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου.

6. ΘΕΜΑ. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π για το δήμο Αίγινας έτους 2021.

7. ΘΕΜΑ. Εισήγηση προς το Δ.Σ για τον καθορισμό τέλους κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας έτους 2021.

Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιολογημένα δεν είναι δυνατή η προσέλευσή σας, παρακαλούμε όπως γνωρίσετε αυτό έγκαιρα, καταρχήν στο αντίστοιχο αναπληρωματικό σας μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν στον ειδικό γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαφιδά Χρήστο στο τηλ. 22973 20036.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης

Δήμαρχος

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (19/10/2020 – 11:00πμ)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3), στις 19 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00΄ για να συζητήσουμε τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός Συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας έτους 2021, κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

2. Καθορισμός του τέλους κοινοχρήστων χώρων έτους 2021, κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

3. Καθορισμός των ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού καθώς & Δημοτικού φόρου Δήμου Αίγινας για το 2021, κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

4. Καθορισμός των ανταποδοτικών τελών Ύδρευσης – Αποχέτευσης για το 2021, κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

5. Καθορισμός Δαπανών και Προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας, κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

6. Λήψη απόφασης για να τοποθετηθούν μεταλλικά κολονάκια, για την αποτροπή της παράνομης στάθμευσης οχημάτων ιππαστί επάνω στο πεζοδρόμιο επί της Λ. Δημοκρατίας.

7. Έγκριση για την “Ανάπλαση της Καποδιστριακής Διαδρομής και του Παραλιακού Μετώπου στην πόλη της Αίγινας”.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Ενημέρωση σχετικά με ψεκασμούς για τα κουνούπια από τo Γραφείο Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας

Σας γνωρίζουμε ότι, την Τετάρτη 16-9-2020, την Τρίτη 29-9-2020 και την Παρασκευή 9-10-2020 πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικοί ψεκασμοί (δέκατος τρίτος, δέκατος τέταρτος & δέκατος πέμπτος), για την καταπολέμηση των  κουνουπιών στην εκβολή του Βιρού στον Μαραθώνα και στη λίμνη της Βαγίας στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2020, από την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, της Π. Ε. Πειραιά και Νήσων, κατόπιν ενεργειών του Δήμου μας και εφόσον ακολουθήσουν και άλλοι ψεκασμοί, θα σας ενημερώσουμε όταν πραγματοποιηθούν.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22973 20054, κ. Σοφία Χατζίνα, Επόπτρια Δημόσιας Υγείας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

Δημοσιοποίηση Πρόθεσης Δημοπράτησης & Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικής Κλήρωσης για την ανάδειξη Μελών Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δημόσιας Σύμβασης της Μελέτης : « ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ » , μέσω Μη.Μ.Ε.Δ.

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ κατ΄ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/4-12-2017(ΦΕΚ-4841/Β΄/29-12-2017Τ.Β΄) απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ) για την επιλογή μελών επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΜΕΛΕΤΗΣ του Ν.4412/16.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της μελέτης του θέματος . Στην κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής, μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του αρθ.5 της υπ̕ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/4-12-2017 απόφασης, για την διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗ.Μ.Ε.Δ, ορίστηκε με την υπ̕ αριθ. 87/2020 (ΑΔΑ : 6Ζ47Ω68-Ω20) απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

1. Ταλέβη Αγγέλα, Αρχιτέκτων μηχ/κος ΠΕ της ΤΥ του Δήμου Αίγινας
2. Χατζής Ευάγγελος, Διοικητικός υπάλληλος του Δήμου Αίγινας

Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η εξαγωγή της σχετικής έκθεσης με τα αποτελέσματα της κλήρωσης , για τον ηλεκτρικό διαγωνισμό της κάτωθι μελέτης :

Continue reading

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής (16/10/2020 – 10:00πμ)

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας που θα διεξαχθεί διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δηλώσεων, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 – 11:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με την 163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα:

“Λήψη απόφασης για την οριστική παύση υπαλλήλου του Δήμου Αίγινας λόγω αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντά του”

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

Διακήρυξη για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας

Προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δύο ετών» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 317.541,84€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ΑΔΑΜ: 20PROC007459086

Σχετικά αρχεία:

  1. Προκήρυξη
  2. Διακήρυξη
Share

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΛΟΚΕΝΤΗ

Επ’ αφορμή του τεσσαρακονθήμερου μνημόσυνου του καλού μας φίλου και συναδέλφου, Γιώργου Καλοκέντη, λίγα λογάκια στη μνήμη του, βγαλμένα από την καρδιά των Ουκρανών φίλων του:

Το ενδιαφέρον του για την ιστορία και τον πολιτισμό, τον διακτίνισαν σε όλη την υφήλιο. Ο πόθος του να μιλήσει στον υπόλοιπο κόσμο για τα θέλγητρα της Αίγινας και της Ελλάδας γενικά, τον ωθούσε σε αλλεπάλληλα ταξίδια στο εξωτερικό. Τον σκοπό του να γνωρίσει την Αίγινα και την Ελλάδα στην αλλοδαπή, υπηρετούσε ο διεθνούς εμβέλειας σύλλογος «Ολβία πόλις», που ο ίδιος είχε ιδρύσει ορίζοντας αντιπροσώπους αυτού σε αρκετές Ευρωπαϊκές πόλεις (της Γερμανίας, της Λετονίας, της Ελβετίας, της Βουλγαρίας, της Κίνας).

Αναμφισβήτητα εξέχουσα θέση ανάμεσα στους ταξιδιωτικούς προορισμούς με στόχο τη σύσφιξη των πολιτιστικών σχέσεων με την Αίγινα, είχε η Ουκρανία, μια χώρα όχι και τόσο γνωστή,με ιστορικές, ωστόσο, ρίζες που ανάγονται στον ελληνικό αποικισμό στα παράλια του Εύξεινου Πόντου και συγκεκριμέναστη χερσόνησο της της Κριμαίας. Η πολυετής του αγάπη για τη δεύτερη πατρίδα του, όπως ο ίδιος αποκαλούσε την Ουκρανία,ξεπήδησε από την προσωπική του φιλία με τον κ. Valery Tsybukh, έκτακτο πληρεξούσιο πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα την περίοδο 2009-2014. Μαζί προέβησαν στα αποκαλυπτήρια προτομής του επιφανέστερου Ουκρανού ποιητή, Taras Shevchenko, στην Αθήνα.

Το επόμενο στάδιο της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ του ελληνικού και του ουκρανικού έθνους αποτέλεσε η υπογραφή-από ελληνικής πλευράς εκ του τότε δημάρχου, Θεοδόσιου Σακκιώτη-, συμφωνίας αδελφοποίησης μεταξύ της Αίγινας και της πόλης του Starobeshevo. To Starobeshevo είναι ελληνική αποικία στην ουκρανική περιφέρεια Donetsk, όπου γηγενείς Έλληνες διατηρούν ακόμη την κουλτούρα και τις παραδόσειςτους, διδάσκοντας και Νέα Ελληνικά σε τοπικό σχολείο. Δυστυχώς, από τη χρονική στιγμή της κατάληψης του Donetskαπό τον ρωσικό στρατό, ο σύνδεσμος αυτός έχει απολεσθεί.

Την Οδησσό, ξεχωριστή για τους Έλληνες ουκρανική πόλη, τηνεπισκεπτόταν συχνά με Έλληνες φίλους, καθώς αυτή συγκαταλεγόταν ανάμεσα στους αγαπημένους προορισμούς. Το Παράρτημα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού με έδρα την Οδησσό και με επικεφαλής τον κ. Παραδεισόπουλο, που οργάνωνε τις εκδρομικές περιηγήσεις, διατηρεί αρχείο των εκδοθέντων βιβλίων που είχαν δοθεί ως δώρα στους Έλληνες επισκέπτες, φίλους του Γιώργου. Η ίδια η Ελληνική Επανάσταση της οποίας την επέτειο γιορτάζουμε του χρόνου, ξεκίνησε εκεί. Γι’ αυτό και ο Γιώργος επισκεπτόταν επανειλημμένως την πόλη ύστερα από πρόσκληση του ευεργέτη επιχειρηματία, Παντελή Μπούμπουρα, ο οποίος αναδομεί την Οδησσό και παράλληλα υποστηρίζει της ελληνικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ουκρανία. Μια τέτοια εκδήλωση ήταν και το άνοιγμα του Ελληνικού Πάρκου στην Οδησσό.

Ο Γιώργος Καλοκέντης μετακλήθηκε από διάφορα πανεπιστήμια της ουκρανικής πρωτεύουσας, του Κιέβου, καθώς και της πόλης Χάρκοβο για να κάνει διαλέξεις ελληνικής αρχιτεκτονικής σε φοιτητές. Στα πανεπιστήμια αυτά συμπεριλαμβάνονται το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Κιέβου, Taras Shevchenko, στο οποίο φιλοξενήθηκε από το τμήμα Ελληνιστικών Σπουδών, η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου του Κιέβου και το Πανεπιστήμιο Αστικής Οικονομίας του Χάρκοβο. Στις διαλέξεις του μιλούσε για τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς της Κλασικής Ελλάδας, αναδεικνύοντας ενθουσιωδώς και με περισσή αγάπη τον Ναό της Αφαίας. Το 2018, ξενάγησε μια αποστολή μαθητών και καθηγητών από το Χάρκοβο στο νησί μας (όπως άλλωστε το είχε κάνει πλείστες φορές απευθυνόμενοςτόσες άλλες διεθνείς αποστολές), ανταποκρινόμενος ταυτόχρονα και στους ρόλους του δασκάλου αλλά και του φιλόξενου οικοδεσπότη.

Αγαπούσε ιδιαίτατα το Κίεβο, όχι μόνο ως μία όμορφη πράσινη πόλη με πάρκα στις όχθες του Δνείπερου αλλά και για την μεγαλοπρέπεια των μνημείων του που ανήγειραν Έλληνες, όπως η Λαύρα του Κιέβου και ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Σοφίας. Ευαρεστείτο να λέγει ότι σε ό,τι όμορφο έχει να επιδείξει το Κίεβο, οι Έλληνες έχουν βάλει ένα χεράκι.

Μόλις την άνοιξη του περασμένου έτους συνέβαλε αποφασιστικά στη διοργάνωση της έκθεσης « Ηχώ της Ελληνικής Αρχαιότητας» – Ακροκέραμα της Συλλογής του Βασιλείου Τσίτουρα, η οποία έλαβε χώρα με τη συνδρομή του συλλόγου «Ολβία πόλις», και υπό την αιγίδα και χορηγία της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ουκρανία.

Ο Γιώργος εμφορείτο από τη διακαή επιθυμία να μιλάει για την όμορφη χώρα του στους φίλους του, τους συγγενείς τους και όλους όσοι συμμερίζονταν αυτή του τη φιλοπατρία, ενώ μέρος της καρδιάς του παραμένει ες αεί στην Ουκρανία.

Τέλος, θα ήταν άδικο να παραλείψουμε να αναφέρουμε ότι και πολλοί άλλοι προορισμοί τους οποίους επισκέφθηκε με το ίδιο αυτό όραμα διεκδίκησαν την αγάπη του, μεταξύ των οποίων και η πόλη Lishui της ανατολικής Κίνας με την οποία επίσης έχει αδελφοποίησει το νησί μας, και επίσης ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι ανά τον κόσμο των γραμμάτων και τον τεχνών ανέδειξαν την Ελλάδα και την Αίγινα σε εκδηλώσεις στο εξωτερικό χάρη στη διαμεσολάβησή του και την ξενάγησή τους από αυτόν στον τόπο μας. Αιωνία η μνήμη του!

Η Μεγάλη Οικογένεια του Δήμου Αίγινας!

Επιμέλεια κειμένου: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΣ

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (13/10/2020 – 19:00)

Μετά την ματαίωση των κατά την 05 η Οκτωβρίου 2020 και 09 η Οκτωβρίου 2020 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τις αριθμ. πρωτ. 14245/01-10-2020 και 14322/05-10-2020 προσκλήσεις συνεδριάσεων, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, καλείστε να προσέλθετε σε νέα τακτική συνεδρίαση που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence ( www.epresence.gov.gr ) την 13 η  του μηνός Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 19:00΄, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης, που είναι τα εξής:

1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε υπό σύσταση Αναπτυξιακό Οργανισμό του Ν. 4674/2020, έγκριση σχεδίου καταστατικού και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Δήμαρχο. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

2. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

3. Σύσταση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για πρόστιμα που επιβάλλονται επί βεβαιωμένων παραβάσεων του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου μας και τροποποίηση του ισχύοντος Κανονισμού Καθαριότητας επ’ αυτού (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 21/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). Εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

4. Περί έγκρισης παράτασης σύμβασης χρησιδανείου μεταξύ των α) Π. Π. του Α. και β) Δήμου Αίγινας, νομίμως εκπροσωπούμενου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

5. Περί έγκρισης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αίγινας έτους 2020. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

6. Περί έγκρισης τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας έτους 2020. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Αίγινας

7. Έκφραση γνώμης για την οριοθέτηση τμήματος του ρέματος Σαρπά στο Δ.Δ. Πέρδικας του Δήμου Αίγινας στο πλαίσιο καθορισμού οριογραμμών του υδατορέματος. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

8. Περί παραίτησης του κ. Θεριανού Στυλιανού από τακτικό μέλος στην ΣΕΔΕΔΑ (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 146/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου). Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του που θα συμμετέχει στην επιτροπή για τον χαρακτηρισμό των παράλιων χώρων της περιοχής δικαιοδοσίας μας, ως πολυσύχναστων. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 96 παρ. 3  του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114), το Συμβούλιο κατά την τρίτη αυτή συνεδρίαση θα έχει απαρτία και θα αποφασίσει με την παρουσία τουλάχιστον του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του.

 Για οποιαδήποτε πληροφορία τα μέλη του Δ.Σ παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς μαζί μου. Επίσης με την γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου στο τηλ. 22973-20019.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Στυλιανός Θεριανός

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (13/10/2020 – 10:00πμ)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ, για να συνεδριάσει η Ο.Ε και να αποφασίσει για τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΘΕΜΑ. Ορισμός διαχειριστών των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος μας για τις ανάγκες του στην ΤΡΆΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στο υποκατάστημα Αίγινας σύμφωνα με το 67 59114992 133 Υπηρ. Σειμ. της Οικονομικής Υπηρεσίας 14612/2020.

2. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση ύστερα από άγονο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία ΄΄Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2020 – 2021.

3. ΘΕΜΑ. Λήψη απόφασης για την περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του Δήμου Αίγινας και υποβολή της αντίστοιχης πράξης.

4. ΘΕΜΑ. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου την “Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (επένδυση και προστασία πρανούς στην επαρχιακή οδό Αίγινας – Πέρδικας στη θέση Βροχεία” προϋπολογισμού :191.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).

5. ΘΕΜΑ. Εγκριση Μελέτης και σύνταξη όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την “Προμήθεια δυο κλειστών φορτηγών τύπου van” προϋπολογισμού : 51.220,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%).

Σε περίπτωση κατά την οποία δικαιολογημένα δεν είναι δυνατή η προσέλευσή σας, παρακαλούμε όπως γνωρίσετε αυτό έγκαιρα, καταρχήν στο αντίστοιχο αναπληρωματικό σας μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν στον ειδικό γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαφιδά Χρήστο στο τηλ. 22973 20036.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ζορμπάς Ιωάννης
Δήμαρχος

Share