Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (7/6/2023 – 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί διά ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση) την 07η του μηνός Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

• Ανακοινώσεις, Ενημέρωση του Δημάρχου Συμβούλιο, Ερωτήσεις Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο άσκησης δημοτικού ελέγχου (19:00΄ έως 20:00΄).

1. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη εποχικών – περιοδικών αναγκών. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
2. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης για την εκποίηση ή εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακίνητων πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
3. Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», συμβατικού αντικειμένου 158.372,08 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)
4. Περί έγκρισης της έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ τριμήνου έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Περί έγκρισης αποφάσεως του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Αίγινας που αφορά τροποποίηση του Ο.Π.Δ. οικονομικού έτους 2023. Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΔΛΤΑ
6. Περί έγκρισης δημιουργίας δύο θέσεων στάθμευσης για τα οχήματα ατόμων με αναπηρία στην Κοινότητα Αίγινας. Εισηγητής ο Πρόεδρος της ΕΠΖ
7. Περί ορισμού νέου εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: “Αποχέτευση Ακαθάρτων Υδάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Αίγινας”, λόγω παραίτησης του τακτικού μέλους κ. Κουκούλη Παναγιώτη. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος
8. Περί ορισμού νέων εκπροσώπων του Δήμου (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» λόγω παραίτησης του τακτικού μέλους κ. Κουκούλη Παναγιώτη και της συνταξιοδότησης του αναπληρωματικού μέλους, πρώην υπαλλήλου του Δήμου, κ. Βλαστού Νικόλαου. Εισηγητής ο κ. Δήμαρχος

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τον Ειδικό Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λορέντζο Αθανάσιο αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση, δηλαδή διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, στέλνοντας email στο lorentzosthanasis@gmail.com ή καλώντας στο τηλέφωνο 22973-20019 μέχρι την Τετάρτη 07/6/2023 και ώρα 11:00΄ π.μ.

Στους επιθυμούντες να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλεί εγκαίρως το link σύνδεσης με μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Νικόλαος Πτερούδης

Share

Παρουσίαση Μελέτης : Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αίγινας – Ανάπλαση Πλατείας Μάρκελλου – Ανάπλαση Πλατείας Παναγίτσας

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αίγινας» που αφορά την Πλατεία του Πύργου Μάρκελλου και την Πλατεία Παναγίτσας την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 και ώρα 18:45 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στον Μεριστό.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό, τους πολίτες και κάθε ενδιαφερόμενο.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης | Αίγινα

 • Χαιρετισμός Δημάρχου Αίγινας, κ. Γιάννη Ζορμπά
 • Βεϊόγλου Σταύρος, Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων (Τ.Τ.Υ.Δ.Ν): «Η Τ.Τ.Υ.Δ.Ν και ο Δήμος Αίγινας»
 • Καρατζάς Χριστόφας, Αρχιτέκτων Μηχανικός: Παρουσίαση και Μελέτη του Έργου: Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Δ. Αίγινας: «Ανάπλαση Πλατείας Μάρκελλου και Πλατείας Παναγίτσας»
Share

36η Επίσκεψη Κινητού Πράσινου Σημείου «THE GREEN CITY» στην Αίγινα

Προσφέρουμε ανακυκλώσιμα υλικά στο Κινητό Πράσινο Σημείο THE GREEN CITY κερδίζοντας πόντους για αγορές από μεγάλες επιχειρήσεις

Την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η τριακοστή έκτη επίσκεψη του Κινητού Πράσινου Σημείου THE GREEN CITY στην Αίγινα, απέναντι από τον Ιερό Ναό της Παναγίτσας από τις 09:00 έως τις 12:00.

Το πρόγραμμα THE GREEN CITY υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Southstar και πολίτες προσκομίζουν στα Κινητά Πράσινα Σημεία του διαχωρισμένα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία μετατρέπονται σε πόντους και εξαργυρώνονται μέσω μεγάλων επιχειρήσεων που συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Οι πολίτες στο Κινητό Πράσινο Σημείο μπορούν να φέρουν και να ανακυκλώσουν τα κάτωθι:
• Χαρτί – χαρτόνι
• Γυαλί
• Ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό (όχι ογκώδεις συσκευές)
• Ρούχα (ένδυση – υπόδηση)
• Υφάσματα
• Μεταλλικά αντικείμενα
• Αλουμίνιο
• Βρώσιμα έλαια και λίπη
• Πλαστικά

Ιδανικά τα ανακυκλώσιμα υλικά θα πρέπει να είναι διαχωρισμένα και να έχουν καθαριστεί ώστε να μην υπάρχουν υπολείμματα τροφών, υγρών κ.α. Τα βρώσιμα έλαια και λίπη, θα πρέπει να μεταφέρονται σε πλαστικά μπουκάλια / δοχεία και έπειτα θα απορρίπτονται στους ειδικούς περιέκτες (βαρέλια).

Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (6 Ιουνίου 2023 – 13:00)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 06 Ιουνίου 2022, ημέρα ΤΡΊΤΗ και ώρα έναρξης 13:00 μ.μ, στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : “Αποκατάσταση επικινδυνότητας και επισκευή συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Αίγινας”, Προϋπολογισμού 258.064,52 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

2. Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο : « Ανάπλαση Οικιστικού Πυρήνα Αίγινας & Υπόγεια Δίκτυα Υποδομής » Προϋπολογισμού 1.500.000,00 € (με ΦΠΑ 24%)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC012805649)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην ανάθεση της διενέργειας συντήρησης και καθαρισμού των κλιματιστικών μηχανημάτων στα κτήρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου στην οδό Οινώνης 3,το Κέντρο Κοινότητας στην οδό Οινώνης, τα γραφεία ΚΕΠ και ΓΕΦ στην οδό Χρ. Λαδά 1 και το κτήριο Δημοτικού Συμβουλίου στο Μεριστό.

Προϋπολογισμού: 2.040,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.7135/30-05-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ012779338).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012805649)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ:23REQ012779338)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ6460 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC012808883) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή του υπό αριθμού κυκλοφορίας ΚΗ Ο 6460 διαξονικού απορριμματοφόρου οχήματος της υπηρεσίας καθαριότητας, εργοστασίου κατασκευής  Mercedes, τύπου πρέσα, με αριθμό πλαισίου WDB9320031L122079 κατόπιν βλάβης που διαπιστώθηκε στο υδραυλικό συγκρότημα της υπερκατασκευής του οχήματος.

Προϋπολογισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών : 885,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.
Προϋπολογισμός για την ανάθεση των εργασιών επισκευής : 2.100,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% .
Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.985,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% .

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ.6800/24-05-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ012743076).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012808883)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ :23REQ012743076)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι ευχές μας συνοδεύουν και φέτος όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές του Δήμου Αίγινας που ρίχνονται στον στίβο των πανελλαδικών εξετάσεων, διεκδικώντας την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Γνωρίζω καλά την υπερπροσπάθεια που καταβάλλατε, τους κόπους και τις αγωνίες τόσο τις δικές σας όσο και των οικογενειών σας, αλλά και των καθηγητών σας. Πρόκειται αναμφίβολα για έναν σημαντικό σταθμό στην πορεία σας, αλλά όχι τον μοναδικό. Όποια κι αν είναι η έκβαση, τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Τουναντίον, τώρα αρχίζουν όλα!

Η σκέψη κι οι ευχές όλων μας σας συνοδεύουν.

Καλή δύναμη και κάθε επιτυχία σε όλες και όλους!

Share

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2023 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:45

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα, διά ζώσης, συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 31η Μαΐου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 12:45΄, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή ποσού 32.510,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2023 (Β΄ κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και κατανομή του παραπάνω ποσού στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας.

2. Κατακύρωση του πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που διεξήχθη για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης από ιδιώτη τμήματος αιγιαλού πλαζ στη θέση Αιγινήτισσα της Κοινότητας Πέρδικας Αίγινας

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να διατεθεί το ποσό της χρηματοδότησης στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών τους (πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης) και προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατάρτισης του συμφωνητικού για την παραχώρηση τμήματος του αιγιαλού στη θέση Αιγινήτισσα και η προσυπογραφή του από την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά (δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»

Ο Δήμος Αίγινας ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ενταγμένη στο ΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 πράξη με τίτλο «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ».

Η πράξη προϋπολογισμού 24.304,00€ εντάχθηκε με την υπ’ αριθ’ 916/23.3.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής στο ΕΠ «Αττική» 2014-2020 (ισχύουσα τροποποίηση η υπ’ αριθ. 3782/27.12.2021 απόφαση), με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ολοκληρώθηκε στις 22/09/2021.

Ως προς το αντικείμενο της, η συγκεκριμένη πράξη αφορούσε στην επικαιροποίηση του ΤΟ.Σ.Δ.Α. ώστε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις του ενωσιακού και εθνικού θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη και αειφόρος διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Τέλος, κατόπιν σχετικού αιτήματος γνωμοδότησης από το Δήμο Αίγινας, ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Ν. Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), με την υπ’ αριθ. 154/2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του, παρείχε θετική γνωμοδότηση επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αίγινας.

Share

14ο Aegina Fistiki Fest – Κάλεσμα Ομάδας Γαστρονομίας

Η Ομάδα Γαστρονομίας της Οργανωτικής Επιτροπής του 14ου Aegina Fistiki Fest καλεί όλους τους Αιγινήτες Chefs σε συνάντηση την Τετάρτη 31 Μαΐου, στις 18.00’, στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α., Π. Αιγινήτου 4, 2ος όροφος.

Στόχος είναι να γίνει μια ευρεία ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, ούτως ώστε να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή Αιγινητών μαγείρων και η Γιορτή μας να έχει την αυθεντική γεύση του νησιού μας.

Σας περιμένουμε
Η Ομάδα Γαστρονομίας του 14ου Aegina Fistiki Fest

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2297022067

Share

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΟ4196 ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ NISSAN TYΠΟΥ CABSTAR (ΑΔΑΜ: 23PROC012760219)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπό αριθμό κυκλοφορίας ΚΗ Ο4196 διαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού κατηγορίας Ν1, της υπηρεσίας καθαριότητας ( αποκομιδή και μεταφορά ογκωδών στο ΣΜΑ ) , εργοστασίου κατασκευής NISSAN , τύπου Cabstar , με αριθμό πλαισίου VWASBFTLOY1123364, κατόπιν αιφνίδιας βλάβης που παρουσίασε στο σύστημα του υπερπληρωτή καυσίμου (τουρμπίνα) .

Προϋπολογισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών : 4.170,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθμ. Πρωτ.6633/22-05-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:23REQ012722674).

Σχετικά έγγραφα:

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012760219)
 2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ :23REQ012722674)
 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
 5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share

Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (29 Μαΐου 2023 – 10:00πμ)

Τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) την 29 Μαΐου 2023, ημέρα ΔΕΥΤΈΡΑ και ώρα έναρξης 10:00 π.μ, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή έκθεσης προς το Δ.Σ για την πορεία υλοποίησης προϋπολογισμού του Δήμου Α΄ Τριμήνου οικονομικού έτους 2023.

2. Έγκριση των από 28-04-2023 Πρακτικών, για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών Μελών για τις παρακάτω επιτροπές Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών: α) του έργου με τίτλο: « Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Αίγινας » προϋπολογισμού 1.340.000,00 € με το ΦΠΑ, β) της προμήθειας με τίτλο: « Προμήθεια εξοπλισμού Άθλησης εξωτερικού χώρου » προϋπολογισμού 62.000,00 € με το ΦΠΑ.

3. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ύψους 68,20€ με Φ.Π.Α στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα της ΕΥΔΑΠ είναι αδύνατη καθώς το ποσό πρέπει να κατατεθεί προκαταβολικά.

4. Αποδοχή δωρεάς οχημάτων από την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αίγινας.

5. Αποδοχή διάθεσης περονοφόρου ανυψωτικού άνευ τιμήματος από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (πρώην ΟΔΔΥ).

6. Αποδοχή της κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους στο Δήμο Αίγινας για την επισκευή – συντήρηση σχολικών τους κτιρίων.

7. Αποδοχή της Ε΄ κατανομής έτους 2023 από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους .

8. Αποδοχή επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ 71/2020.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος Αίγινας

Share