Έγκριση προτάσεων για την στήριξη των οικογενειών και των επιχειρήσεων στο πλαίσιο λήψης μέτρων κοινωνικής προστασίας από την υφιστάμενη κρίση υγείας

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 48/2020 και ΑΔΑ: 9ΓΙ5Ω68-ΩΣΛ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share