ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Ανακοινώνουμε οι προγραμματισμένες για αύριο 27 Μαρτίου 2020 πλειοδοτικές δημοπρασίες για την επιλογή αναδόχων α) για την εκποίηση κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αίγινας και β) για την συλλογή, απορρύπανση και οριστική διαγραφή των ακινητοποιημένων/εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου, αναβάλλονται λόγω των υφιστάμενων περιορισμών μετακίνησης με τα πλοία της ακτοπλοΐας των ενδιαφερομένων, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων που μπορούν να συμβάλλουν στον περιορισμό της πανδημίας του COVID 19.

Θα καθορισθούν νέες ημερομηνίες για την διεξαγωγή των δημοπρασιών στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου μας όταν οι συνθήκες επιτρέψουν την απρόσκοπτη διεξαγωγή τους.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share