Ανακοίνωση  για τούς επιτυχόντες προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗσ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα, 30 Μαρτίου 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Αίγινας κος Δημήτριος Μούρτζης, σε συνεργασία με τον Δ/ντη του ΟΑΕΔ – ΚΠΑ 2 ΠΕΙΡΑΙΑ, προκειμένου να ολοκληρωθούν γρηγορότερα οι προσλήψεις, να αποφευχθούν τα έξοδα μετακίνησης αλλά και η ταλαιπωρία των ανέργων, καλεί τους επιτυχόντες του «Προγράμματος Κοινωφελούς χαρακτήρα για όλους τους Δήμους της χώρας για 24.251 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης», να μην μεταβαίνουν στο ΚΠΑ 2 ΠΕΙΡΑΙΑ για να τους χορηγηθεί το συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή

τους στον επιβλέποντα φορέα – Δήμο Αίγινας, αλλά να προσέρχονται στην

υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου μας προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

α) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας

β) φωτοαντίγραφο ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης

γ) αίτηση (θα τους δοθεί από το πρωτόκολλο του Δήμου)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αποσταλούν από το Δήμο Αίγινας στο ΚΠΑ 2 ΠΕΙΡΑΙΑ

ώστε η παραλαβή των συστατικών σημειωμάτων από τους επιτυχόντες του

προγράμματος να γίνει από τον Ανταποκριτή του ΟΑΕΔ στο Δήμο μας κ. Γκαρή

Στυλιανό.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας