Ανακοίνωση Ληξιαρχείου Δήμου Αίγινας

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   , Αίγινα 12/1/2018
— Ανακοινώνουμε οτι , λόγω της διαδικασίας μετάπτωσης των ήδη καταχωρημένων Ληξιαρχικών γεγονότων στο Νέο Σύστημα Μητρώου Πολιτών σε  όλα τα Ληξιαρχεία της χώρας , έτσι και το ληξιαρχείο  της Αίγινας ενημερώνει  τούς πολίτες να καταχωρήσουν εγκαίρως και έως την 16η Ιανουαρίου ότι ληξιαρχικό γεγονός έχουν να δηλώσουν ( γάμοι , βαπτίσεις κλπ ) διότι από την 17η Ιανουαρίου  εως την 21η Ιανουαρίου δεν θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική καταχώρησή τους , η οποία θα αρχίσει από την 22α Ιανουαρίου 2018 στο νέο Σύστημα Μητρώου Πολιτών .

— Εξαιρούνται αναπόφευκτα οι καταχωρήσεις των ληξιαρχικών πράξεων θανάτου οι οποίες θα καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο σφραγισμένο από τον Ειρηνοδίκη.

— Όσον αφορά τα ήδη καταχωρημένα ληξιαρχικά γεγονότα ( ληξιαρχικές πράξεις γάμων , θανάτων κλπ ) θα χορηγούνται ακριβή  φωτοαντίγραφα

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας