Ανακοίνωση – Πρόσκληση Διεύθυνσης Δασών Πειραιά

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση- έντυπο αίτησης της Δ/νσης Δασών Πειραιά που αφορά προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους των στοιχείων που αφορούν τις ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 ν. 998/1979, με ΑΔΑ: 6Σ9ΦΟΡ1Κ-ΘΟΛ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share