Ανακοίνωση σχετικά με τις αναλύσεις νερού

Προς ενημέρωση των δημοτών και για τη διάλυση οποιασδήποτε ανησυχίας σχετικά με την πρόσφατη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων του νερού των γεωτρήσεων, ο Δήμος μας προέβη σε σχετικό ερώτημα στην υπεύθυνη, για την ανάλυση, εταιρεία και η απάντησή τους ήταν:

Ότι η υψηλή αγωγιμότητα ΔΕΝ προέρχεται από τη συγκέντρωση βαρέων μετάλλων στο νερό αλλά από αλλά μακροστοιχεία (Na, K, Ca, Mg, Cl, SO4, CO2, HCO3 κ.ά. ) που βρίσκονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις και δεν αποτελούν κίνδυνο για την οικιακή χρήση του νερού.

Ο Δήμος Αίγινας θα συνεχίσει τόσο τους ελέγχους όσο και την ενημέρωση των δημοτών.

Share