Ανακοίνωση της Επιτροπής αξιολόγισης – μοριοδότησης αιτήσεων Παιδικού Σταθμού Χλόης σχλ. ετους 2019-20

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΙΓΙΝΑ 21/8/2019

Ολοκληρώθηκαν οι συνεδριάσεις της Επιτροπής αξιολογήσεων – μοριοδοτήσεων των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για την εισαγωγή παιδιών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Χλόης μέσω Δήμου και μέσω του προγράμματος “ Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής “ με τη χορήγηση Voucher από EETΑΑ

Για την μοριοδότηση των αιτήσεων μέσω Δήμου ελήφθησαν υπόψιν κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
Για τις αιτήσεις μέσω voucher ελήφθη υπόψη η μοριοδότηση που έχει γίνει από την χορηγήσασα τα Voucher ΕΕΤΑΑ . Και για τις δύο περιπτώσεις ελήφθη υπόψη η συμμόρφωση με τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού παιδικού Σταθμού Αίγινας . Υπόψιν ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου η υποβολή των Voucher στον Δήμο έπρεπε να γίνει έως την Παρασκευή 9/8/2019 .

Παρακάτω γίνεται η ανάρτηση των σχετικών πινάκων . Υπόψιν ότι λόγω της προστασίας των προσωπικών δεδομένων , για μεν τις αιτήσεις μέσω Δήμου δίδεται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης αίτησης και τα αρχικά του επωνύμου- ονόματος του παιδιού , για δε τις αιτήσεις μέσω ΕΕΤΑΑ , δίδεται ο αριθμός VOUCHER .και τα αρχικα του δικαιούχου voucher

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι VOUCHER όπως φαίνονται στον σχετικό πίνακα , να προσέλθουν στο Γραφείο προϊσταμένου Παιδικού Σταθμού στο Δημαρχείο Αίγινας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών προς Δήμο και ΕΕΤΑΑ εως 30/8/2019 . Πρέπει επίσης να έχουν μαζί την εξουσιοδότηση προς ΕΕΤΑΑ .

Α/Α

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΕΠΩΝ & ΟΝΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ( ΑΚΡ.)

1

5320

Τ . Η

2

6183

Κ , Γ- Δ

3

5841

Μ. Ε

4

6178

Κ. Κ

5

6048

Γ. Ν

6

6146

Χ-Τ . Κ

7

5580

Σ. Ε

8

5722

Σ.Α

9

6185

Μ. Α -Ε

10

5625

Β. Α

11

5023

Λ. Δ

12

5022

Λ. Χ

13

6019

Κ. Κ

14

5480

Μ. Α-Κ

15

6058

Γ. Ε.

16

6164

Τ.Π.

17

6081

Σ.Α.

18

5912

Ο. Ε-Σ

19

6090

Σ.Ν.

20

6169

Φ. Ι .

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ VOUCHER`

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΑΡΧΙΚΑ ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

1

Π4013237

236,43

Τ. Χ .

2

Π4022684

216,92

Τ. Κ-Ν

3

Π4203211

213,87

Α.Μ

4

Π4074437

213,86

Τ.Κ

5

Π4041420

208,87

Λ.Ζ

6

Π4022136

196,66

Κ.Ε

7

Π4196498

189,47

Λ.Β

8

Π4044021

188,28

Χ.Ε

9

Π4016444

178,87

Κ.Δ

10

Ε4132537

178,78

Κ.Ε

11

Π4064266

174,26

Κ.Π

12

Π4064419

174,26

Κ.Π

13

Π4023952

172,07

Μ.Μ

14

Π4031158

171,97

Κ.Ε

15

Π4111051

166,88

Λ.Κ

16

Π4113213

166,88

Κ.Δ

17

Π4039515

166,8

Π.Σ

18

Π4013511

164,41

Χ.Δ

19

Π4169777

163,39

Κ.Δ

20

Π4154056

158,95

Ν.Ε

21

Π4198939

156,02

Μ.Μ

22

Π4010283

155,43

Λ.Χ
Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας