Ανακοίνωση

Παρακαλούνται όσοι γονείς διαθέτουν Αξία Τοποθέτησης (VOUCHER) στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για παιδιά ηλικίας 2,5 – 4 ετών και επιθυμούν να το χρησιμοποιήσουν για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Κοντού να επικοινωνήσουν με την κα Σοφία Χατζίνα στο τηλέφωνο 22973 20054.

Share