Ανακοίνωση

Ανακοινώνουμε ότι :

Καλούνται οι Στρατεύσιμοι που έχουν γεννηθεί το έτος 2003 και διαμένουν στο Νομό Αττικής ή είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου μας να καταθέσουν το Δελτίο Απογραφής μέσω της ιστοσελίδας https://www.stratologia.gr/enimerwsi_apografis. Προκειμένου να γίνει αυτό, πρέπει να διαθέτουν προς συμπλήρωση τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ), τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητάς τους (ΑΔΤ), τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης τους (ΑΜΚΑ), την Ομάδα Αίματος τους, και, εφόσον έχουν εκδώσει διαβατήριο, και το διαβατήριό τους.

Εναλλακτικά, γνωρίζουμε στους ενδιαφερόμενους ότι η συμπλήρωση και κατάθεση των Δελτίων Απογραφής μπορεί να γίνει και από 02-01-2021 έως 31-3-2021 στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά το ωράριο λειτουργίας τους, κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής συνεννοήσεως. (Το τηλέφωνο του ΚΕΠ Αίγινας είναι το 22973 20203).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα και ώρα στα τηλέφωνα του Στρατολογικού Γραφείου Πειραιά: 2131501636, 2131501637, 2131501638, 2131501637, 2131501638, 2131501639 2131501640, 2131501735, 2131501737 ή να αποστέλλουν σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του στρατολογικού γραφείου Πειραιά: sgpeiraia@0056.syzefxis.gov.gr.

Αίγινα, 08-01-2021

Ο Δήμαρχος

Share