Ανακοίνωση

Έπειτα από την ανάρτηση του οριστικού πίνακα Επιτυχόντων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων ενημερώνουμε τους επιτυχόντες του Δήμου Αίγινας ότι εάν δεν έχουν κάνει Ατομικό Σχέδιο Δράσης πρέπει να στείλουν e-mail στο kpapirea@oaed.gr γράφοντας τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους ώστε να ζητήσουν ραντεβού με εργασιακό σύμβουλο. Όσοι έχουν ήδη κάνει Ατομικό Σχέδιο Δράσης, αναμένουν από τον ΚΠΑ2 του Πειραιά ειδοποίηση στα τηλέφωνα ή μέιλ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή βοήθεια στην παραπάνω διαδικασία μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αίγινας, στο τηλέφωνο 2297320043.

Share