ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η οδός Καποδιστρίου παραμένει κλειστή μέχρι νεότερης ανακοίνωσης

Share