Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (16/03/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ στον οποίο εμφαίνονται οι αποφάσεις που ελήφθησαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας κατά την 6η Συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2021

Share