Γνωστοποίηση Πρωτοδικείου Πειραιά σχετικά με τα πρακτικά εκλογής και του πίνακα αποτελεσμάτων των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023

Εκθέτουμε τα πρακτικά της εκλογής μαζί με τον πίνακα των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 του Δήμου Αίγινας, στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιώς, επί πέντε (5) ημέρες από 12 Οκτωβρίου 2023.

Η πρόεδρος Πρωτοδικών Πειραιώς

Ελεάνα Σταυγιανουδάκη

Share