Δήλωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

Σας ενημερώνουμε ότι από την 1η Οκτωβρίου 2021 είναι ενεργή για δεύτερη φορά η ηλεκτρονική πλατφόρμα δήλωσης τετραγωνικών tetragonika.govapp.gr του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρακαλούμε όλους όσοι δεν έχουν προχωρήσει ακόμη στις απαραίτητες διορθώσεις τετραγωνικών μέτρων ακινήτων – οικοπέδων να το πράξουν προς αποφυγή επιβολής προστίμων στην περίπτωση μεταβίβασης των ακινήτων ιδιοκτησίας τους.

Share