ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ 2017


ΚΕΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ   ΕΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ-ΡΕΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ 2017

Φίλε Αγρότη,  οι αιτήσεις ΟΣΔΕ και μεταβιβάσεις για το 2017 ξεκίνησαν. Εμείς στην Ένωση Αγροτών Συνεταίρων Αργολίδας – ΡΕΑ θα είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε στη συμπλήρωση των αιτήσεων σου. Έλα και τη φετινή χρονιά στα γραφεία μας γιατί γνωρίζεις καλά ποιον πρέπει να εμπιστευτείς για να εξασφαλίσεις τις επιδοτήσεις σου.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΟ ΑΙΓΙΝΑ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΜΕΡΙΣΤΟΥ) ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 05/05 & ΠΑΡΑΚΕΥΗ 06/05

Ε.Α.Σ.Αργολίδας

2ο χλμ. Παραλιακής οδού Ναυπλίου – Νέας Κίου

ΚΕΑ – ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2752027361 – 2752029215

 

Δικαιολογητικά υποβολής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) για το 2017

Για όλους τους δικαιούχους:

 • Μοναδικός Κωδικός εξουσιοδότησης υποβολής (με χρήση κωδικών TAXISNET)

 • Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

(Μόνο σε περίπτωση που έχει αλλάξει από το 2016 ή όταν υποβάλλεται για 1η φορά ΑΕΕ)

 • Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, με τον αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου

(Μόνο σε περίπτωση που έχει αλλάξει από το 2016 ή όταν υποβάλλεται για 1η φορά ΑΕΕ)

 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ ή αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασφάλισης ή οποιουδήποτε εγγράφου, στο οποίο αναγράφεται και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΜΚΑ

(Μόνο σε περίπτωση που έχει αλλάξει από το 2016 π.χ. συνταξιοδότηση ή όταν υποβάλλεται για 1η φορά ΑΕΕ)

 • Αντίγραφο των νόμιμων παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων

[Μόνο σε περίπτωση σύνταξης νέου ή τροποποιημένου τίτλου σε σχέση με το 2016 (π.χ. παράταση ενοικιαστηρίου) ή όταν υποβάλλεται για 1η φορά ΑΕΕ ή προσθήκη νέου αγροτεμαχίου]

 • Αντίγραφο του πιο πρόσφατου Ε9 ή συμβόλαιο που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμαχίων

(Mόνο σε περίπτωση σύνταξης νέου ή τροποποιημένου τίτλου σε σχέση με το 2016 ή όταν υποβάλλεται για 1η φορά ΑΕΕ. ή προσθήκη νέου αγροτεμαχίου)

 • Αντίγραφο πιστοποιητικού καταλληλότητας για ψεκαστικά μηχανήματα που έχουν περάσει τη διαδικασία πιστοποίησης μέχρι Νοέμβριο 2016.

 • Υπεύθυνη δήλωση ψεκαστή με γνήσιο υπογραφής, για το ψεκασμό καλλιεργειών

Επίσης, μόνο για συγκεκριμένους δικαιούχους κατά περίπτωση:

 • Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου (καρτέλες και/ ή σχετικά αντίγραφα τιμολόγια) μαζί με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης για όσους παράγουν πιστοποιημένο προϊόν

 • Αντίγραφο βεβαίωσης συμμόρφωσης τήρησης των απαιτήσεων του Καν. 834/2007 (βιολογική γεωργία) σε περίπτωση δήλωσης πιστοποιημένης αρόσιμης καλλιέργειας.

 • Αντίγραφο ενημερωμένου νέου μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (συμπληρωμένο και το πεδίο Ε για τα ηλεκτρονικά ενώτια).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επιβάλλεται η υπόδειξη των αγροτεμαχίων στους ηλεκτρονικούς χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη χρήση τοπογραφικών ή άλλων διαγραμμάτων με συντεταγμένες Χ.Υ., για αγροτεμάχια που για 1η φορά θα δηλωθούν στην ΑΕΕ.

Share