Δημοσίευση στοιχείων προυπολογισμού Δήμου Αίγινας περιόδου από 1/1/2016 μέχρι 30/6/2016

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 10 Α του Ν.3861/2010  όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014   δημοσιεύουμε  στοιχεία του προϋπολογισμού ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ περιόδου από 1/1/2016 μέχρι 30/6/2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2016_01_ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ_ΕΣΟΔΑ
2016_01_ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ_ΕΞΟΔΑ
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2016_02_ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ_ΕΣΟΔΑ
 2016_02_ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ_ΕΞΟΔΑ
 ΜΑΡΤΙΟΣ  2016_03_ΜΑΡΤΙΟΣ_ΕΣΟΔΑ
 2016_03_ΜΑΡΤΙΟΣ_ΕΞΟΔΑ
 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016_04_ΑΠΡΙΛΙΟΣ_ΕΣΟΔΑ
 2016_04_ΑΠΡΙΛΙΟΣ_ΕΞΟΔΑ
 ΜΑΙΟΣ  2016_05_ΜΑΙΟΣ_ΕΣΟΔΑ
 2016_05_ΜΑΙΟΣ_ΕΞΟΔΑ
 ΙΟΥΝΙΟΣ  2016_06_ΙΟΥΝΙΟΣ_ΕΣΟΔΑ
 2016_06_ΙΟΥΝΙΟΣ_ΕΞΟΔΑ-1

 

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας