Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2022-2023, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 181.151,70€ πλέον του ΦΠΑ

Σχετικά έγγραφα:

  1. Προκήρυξη
  2. Διακήρυξη
  3. ESPD (.xml)
Share