Διεξαγωγή Δημόσιας κλήρωσης για ανάδειξη Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αίγινα 30/11/2016
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ                              ΑΠ 17618
ΔΗΜΟΣ: ΑΙΓΙΝΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

 

  • Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4012/2016.
    Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
    Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση Επιτροπής  για την διενέργεια δύο δημοπρασιών  έργων που έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν στις

      8/12/2013 :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΕΣ    ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

     13/12/2016 : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

        Αυτή θα αποτελείται ,σύμφωνα με την  παρ 8 α του άρθρου 221 του Ν 4012/2016.,από τρείς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής , με τους αναπληρωματικούς τους,  (λαμβάνοντας υπόψη  και το υπ’αρ. πρωτ. 216917 / 24-11-2016 έγγραφο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ)

Γνωστοποιούμε ότι την Πέμπτη  1 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 9: 30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) στο Γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση μεταξύ δημοτικών υπαλλήλων του Δήμου και υπαλλήλων της Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων, για την ανάδειξη αυτών που θα συμμετέχουν ως τακτικά και αναπληρωματικά  μέλη στην ανωτέρω επιτροπή.

    Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και  

    να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος κ.α.α

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος  Γεννίτσαρης   

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας