Ενημέρωση καταναλωτων ύδρευσης

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ               ΑΙΓΙΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 22973 – 20042
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ : 22973 – 20020 & 20067
FAX: 22970-25099 E-MAIL : ydreusi@aeginadimos.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Παρακαλούμε να δηλώσετε ΑΜΕΣΑ, τον Α.Φ.Μ σας, μέσω επιστολής – fax, – e-mail, – με τη
φυσική σας παρουσία ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο επιθυμείτε, προκειμένου να αποφύγετε
τυχόν χρεώσεις που δεν σας αναλογούν, επειδή υπάρχουν πολλές συνωνυμίες και λάθη στα αρχεία
του Δήμου, από πολλών ετών. Επίσης σε περίπτωση που η παροχή που χρησιμοποιείτε έχει αλλάξει
κάτοχο (π.χ. μεταβίβαση λόγω αγοράς, κληρονομιάς, θανάτου του προηγούμενου κατόχου,
παρακαλούμε να δηλωθεί άμεσα ο νέος κάτοχος της παροχής. Σε περιοδικούς ελέγχους που θα
πραγματοποιούν οι υπηρεσίες μας και διαπιστωθεί ότι δεν έχει δηλωθεί ο νέος κάτοχος και ο Α.Φ.Μ,
του νέου κατόχου, θα διακόπτεται η παροχή ύδρευσης και θα σφραγίζεται το υδρόμετρο.
Τίθεται προθεσμία για τις ζητούμενες αλλαγές χρονικό διάστημα δύο μηνών από τη
παραλαβή του του παρόντος σημειώματος.

Με εκτίμηση

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας