ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΤΟΥΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Γραφείο Επόπτριας Δημόσιας Υγείας ΑΙΓΙΝΑ 25-7-2018
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ
ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ
από τα χόρτα και τα άχρηστα αντικείμενα, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη
εντόμων και τρωκτικών και προκαλούν οχληρές και ανθυγιεινές
καταστάσεις σε βάρος των περιοίκων και της Δημόσιας Υγείας
γενικότερα καθώς και σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3852/2010, οι ιδιοκτήτες,
νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων
χώρων είναι υποχρεωμένοι να τους διατηρούν καθαρούς.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων βάσει του νόμου
3852/2010, ο Δήμος θα προβεί στον καθαρισμό των χώρων αυτών,
χρεώνεται εις βάρος των υπόχρεων, η σχετική δαπάνη του Δήμου για
τον καθαρισμό, τους επιβάλλεται πρόστιμο (50) λεπτών ανά
τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου και υποβάλλεται μήνυση για το
αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Μετά και από τα τραγικά γεγονότα που έχουν πλήξει την
χώρα μας τα τελευταία εικοσοτετράωρα, ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΕ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ να λάβουν άμεσα όλα τα απαραίτητα
μέτρα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ για την προστασία της
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας και για την εξάλειψη του κινδύνου
πρόκλησης ή εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας