Κλείσιμο σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αίγινας (Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και ΔΙΕΚ) τη Δευτέρα 09 Νοεμβρίου 2020

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική απόφαση με αριθμό 953/2020 και ΑΔΑ: 6ΓΞ1Ω68-Η55 (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share