Μέτρα για την επιτήρηση του Πυρετού του Δυτικού Νείλου μετά από ενημέρωση κρούσματος σε ανθρώπους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Γραφείο Δημόσιας Υγείας
Ταχ. Δ/νση: Οινώνης 3
Τ. Κ. : 180 10 Αίγινα
Fax : 22970 25099
Τηλέφωνο : 22973 20054
email: public.health@aeginadimos.gr
Πληρ. : Κα Χατζίνα Σοφία      Επόπτρια Δημόσιας Υγείας

Aίγινα 2 Αυγούστου 2018    Α.Π.: 8356
Προς : Όπως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Μέτρα για την επιτήρηση του Πυρετού του Δυτικού Νείλου μετά από
ενημέρωση κρούσματος σε ανθρώπους
Σχετ.: Το με αριθμό πρωτ. 3620/ 25-7-2018 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π.Ε. Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό έγγραφο,
δηλώθηκαν κρούσματα του Ιού του Δυτικού Νείλου σε ανθρώπους σε
διάφορες περιοχές πλησίον της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.
Κατόπιν τούτου παρακαλούμε σε περίπτωση εύρεσης νεκρού ή
ύποπτου ζωικού είδους, στο οποίο μπορεί να ανιχνευτεί ο ιός, δηλαδή
ιπποειδή και άγρια πτηνά να ενημερώνεται άμεσα το Τμήμα Υγείας Ζώων,
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε. Νήσων, τηλ.
2131618516, προκειμένου να αξιολογηθούν τα ευρήματα.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1.Δημοτική Κοινότητα ΑΙΓΙΝΑΣ
Πίνακας Ανακοινώσεων
2.Τοπική Κοινότητα ΠΕΡΔΙΚΑΣ Π.Α.
3.Δημοτική Κοινότητα ΒΑΘΕΟΣ Π.Α.
4.Δημοτική Κοινότητα ΜΕΣΑΓΡΟΥ Π.Α.
5.Δημοτική Κοινότητα ΚΥΨΕΛΗΣ Π.Α.
6.Σύλλογος Αμαξάδων Αίγινας
7.Αγροτικός Σύλλογος Αίγινας
Καποδιστρίου 29 Αίγινα 18010
8.Ιστοσελίδα Δήμου
9.Κτηνιατρικό Κέντρο Αίγινας
κ. Παπαχρόνη Δέσποινα & κ. Μπασδαβάνο Ιωάννη
Όπισθεν Νοσοκομείου Αίγινα 18010
10.κ. Κάππο Νεκτάριο
Λ. Φανερωμένης Αίγινα 18010
11.κ. Καραπανάγου Μαρία
Θερμοπυλών 8 Αίγινα 18010

Κοιν.: 1.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων
Δ/νση Υγείας Ζώων
Αχαρνών 2 Αθήνα 10176
2.Περιφέρεια Αττικής
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Π. Ε.Νήσων
Τμήμα Υγείας Ζώων
Δημοσθένους 1-3 Πειραιάς 18531
3.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων
Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Πειραιάς 18531
΄ππ:11Ν11

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας