Παροχή  οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμωνοικονομικού έτους 2020

4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
«Καθορισμός υποχρεωτικών εγγραφών υποχρεώσεων σύμφωνα με την υπ’
αρ. Πρωτοκόλλου 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ 3054/Β/29-7-2019) ΚΥΑ περί
“Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων
οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β΄)
απόφασης”

δειτε τη σχετικη απόφαση σε μορφή PDF

 

 

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας