Περίοδος Αντιπυρικής Προστασίας (1/5/2021 – 31/10/2021)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2021 Πυροσβεστική Διάταξη του Διοικητή της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Αττικής με θέμα «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις», ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η καύση δασικών και αγροτικών εκτάσεων, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας κατά το χρονικό διάστημα από 01-05-2021 έως 31-10-2021 χωρίς την έκδοση άδειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία και μόνο αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στην παρ. 1 του αρ. 5. της υπ’ αριθ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1459/30-11-2000) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 9 Α/ 2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ B’ 1554/10-11-2005) και ισχύει.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share