Περί απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος των πληττόμενων οικονομικά επιχειρήσεων που στεγάζονται σε μισθωμένα δημοτικά ακίνητα

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 125/2020 και ΑΔΑ: ΩΧ8ΞΩ68-ΧΛΠ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share