ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ απο ΚΕΔΑ ( πρόσληψη μιας (1) θέσης για τις ανάγκες της γραμματειακής υποστήριξης κλπ)

ΚΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
Αιγινήτου 4 Αίγινα 18010 Αίγινα, 06 Ιουνίου 2016
e-mail: keda@aeginadimos.gr
22970 22067 22970 22035

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α.) , ανακοινώνει το ενδιαφέρον της για
την πρόσληψη μιας (1) θέσης για τις ανάγκες της γραμματειακής υποστήριξης, δημοσίων
σχέσεων, επικοινωνίας, οργάνωσης και εκτέλεσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του 8 ου

Φεστιβάλ Φιστικιού, με σχέση εργασίας ελεύθερου επαγγελματία (ασφάλιση Τ.Ε.Β.Ε.) και

για χρονικό διάστημα από 20/06/2016 και μέχρι την 20/11/2016.

Τυπικά προσόντα:

1. Πτυχίο Τ.Ε. ή Π.Ε. σχετικής ειδικότητας

2. Πιστοποιημένη άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

3. Πιστοποιημένη πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

4. Καλή γνώση γραφιστικών προγραμμάτων (Corel Draw, Adobe Photoshop)

5. Προϋπηρεσία σχετική με το αντικείμενο της εργασίας

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται καθημερινά στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Α.

Π. Αιγινήτου 4 2 ος όροφος, και για χρονικό διάστημα από Τρίτη 07 Ιουνίου έως και Τετάρτη

15 Ιουνίου 2016 από ώρα 09:00 έως 12:00 ή μπορούν να σταλούν και με ηλεκτρονική

μορφή στο e-mail: keda@aeginadimos.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας