ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αίγινα, 18/10/2019

Αρ. Πρωτ:13017

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Ο Δήμος Αίγινας για τις ανάγκες εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής μας Επετείου 28ης Οκτωβρίου 2019 επιθυμεί την ανάληψη των παρακάτω εργασιών και προμηθειών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

1. Προμήθεια 6 δάφνινων στεφανιών με κορδέλα – επιγραφή για κατάθεση στο μνημείο πεσόντων της πόλης και στα αντίστοιχα μνημεία των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας, προϋπολογισμού 210,00 € με ΦΠΑ
2. Εργασία χρήσης μικροφωνικής εγκατάστασης Δήμου στο Μνημείο πεσόντων, προϋπολογισμού 60,00 € με ΦΠΑ
3. Εργασία ενοικίασης & χρήσης μικροφωνικής (για χρήση στα χορευτικά), προϋπολογισμού 300,00 € με ΦΠΑ
4. Εργασία ηχητικής κάλυψης κατά μήκος της Λεωφόρου Δημοκρατίας, με ηχητική εγκατάσταση τοποθετημένη στην Παλαιά Προβλήτα για τις ανάγκες διεξαγωγής της μαθητικής παρέλασης, προϋπολογισμού 173,60 € με ΦΠΑ
5. Εργασία τοποθέτησης και χρήσης μικροφωνικής εγκατάστασης στην αίθουσα του παλαιού Δημαρχείου για την πραγματοποίηση της βράβευσης των επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που θα ακολουθήσει μετά τη λήξη της μαθητικής παρέλασης, προϋπολογισμού 74,40€ με ΦΠΑ
6. Προμήθεια 150 τεμαχίων γλυκών κερασμάτων και 12 τεμαχίων (μπουκάλια) εμφιαλωμένου νερού, προϋπολογισμού 49,60 € με ΦΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους (συνολική τιμή με ΦΠΑ) σε κλειστό φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου έως και την Παρασκευή 25/10/2019 και ώρα 11.00π.μ

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (2297320032)

Ο Δήμαρχος

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας