ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡ. 24 ΤΗΣ ΑΠΟ 14.03.2020 Π.Ν.Π (Φ.Ε.Κ 64/τ. Α΄/14.03.2020)

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική προκήρυξη με αρ.πρωτ: 12653/2020 και ΑΔΑ: Ω29ΓΩ68-Π30 (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share