Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα Τρίτη 16/11/2021 και ώρα 09:00 έως και την Τρίτη 23/11/2021 και ώρα 21:00 για όλο το 24ωρο στο πλαίσιο της εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ» μονοδρομούνται οι οδοί Χρυσολεοντίσσης και Γ. & Ε. Καλαμάκη στην Κοινότητα Κυψέλης. Η κυκλοφορία θα διενεργείται από παράδρομους, ως κάτωθι:

– Το ρεύμα ανόδου της οδού Κανάρη προς την οδό Καλαμάκη θα πραγματοποιείται μέσω του πλησιέστερου παράδρομου.

– Το ρεύμα καθόδου από την οδό Καλαμάκη προς την οδό Κανάρη θα πραγματοποιείται μέσω της οδού Γεωρ. Μούρτζη – Ελ. Βενιζέλου.

Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Για την εκτέλεση των εργασιών θα ληφθούν όλα τα απαιτούμενα σχετικά μέτρα οδικής ασφάλειας (πινακίδες, πλαστικά στηθαία new jersey, πλέγμα οριοθέτησης έργων). Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει αποκατάσταση της κυκλοφορίας και αφαίρεση των ρυθμιστικών πινακίδων κυκλοφορίας, οι οποίες θα έχουν τοποθετηθεί για την αποφυγή κινδύνου πεζών και οχημάτων και την ενημέρωση του κοινού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Share