Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εργασία ενοικίασης – χρήσης μικροφωνικών εγκαταστάσεων

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ              απ. 15755
                                                               Αιγινα 21/10/2016

ΠΡΟΣ κάθε ενδιαφερόμενο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εργασία ενοικίασης – χρήσης μικροφωνικών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες εορταστικών εκδηλώσεων της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Η παραπάνω πρόσκληση αφορά τις παρακάτω εργασίες για την 28η/10/2016

  1. Τοποθέτηση – χρήση της Μικροφωνικής συσκευής του Δήμου ( παραλαβή από ΚΕΔΑ ) στο χώρο κατάθεσης στεφάνων στο μνημείο πεσόντων

    1. Ενοικίαση και χρήση δύο ( 2) μικροφωνικών εγκαταστάσεων στον παραλιακό δρόμο ( λεωφ. Δημοκρατίας ) σε σημεία που θα υποδειχθούν , με τοποθέτηση και πολλαπλών ηχείων σε κατάλληλα σημεία ώστε να γίνει ταυτόχρονα η παρουσίαση των παραδοσιακών χορών από επτά χορευτικά συγκροτήματα .

Το eνδεικτικό συνολικό κόστος με ΦΠΑ για τις παραπάνω εργασίες χρήσης και ενοικίασης συσκευών είναι 620 ευρώ .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους για την ανωτέρω εργασία ( σε κλειστό φάκελλο ) έως και την 25η /10/2016 ,ώρα 13.00 ,στο πρωτόκολλο του Δήμου

Από το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας