Πρόσκληση σε εκδήλωση  “Consumeless Med – Καταναλώνω λιγότερο στη Μεσόγειο”

Consumeless Med – Καταναλώνω λιγότερο στη Μεσόγειο

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 24 Ιουλίου, ώρα 18.30 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
Μεριστός στην Αίγινα, στην εκδήλωση που συνδιοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής
Συνεργασίας Εύξεινη Πόλη και ο Δήμος Αίγινας. Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση
του μοντέλου Consume-less Med (Kαταναλώνω λιγότερο στη Μεσόγειο), ένα ευρωπαϊκό
διακρατικό πρόγραμμα για τον αειφόρο τουρισμό για το οποίο ο Δήμος Αίγινας, ως
περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος τουριστικός Δήμος, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Το έργο απευθύνεται σε παραλιακούς ή νησιωτικούς τουριστικούς Δήμους στην Μεσόγειο, σε
φορείς του τουρισμού, καθώς και σε όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού (ξενοδοχεία-
καταλύματα, εστίαση, καταστήματα χειροτεχνίας και εμπορίου), οι οποίοι μπορούν να
αποκομίσουν σημαντικά οικονομικά και επικοινωνιακά οφέλη με τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα, πέρα από την συμβολή τους για την προστασία των περιβαλλοντικών πόρων και
του οικοσυστήματος της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η στήριξη
των τοπικών προϊόντων που προωθεί το συγκεκριμένο έργο.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ιnterreg Mediterranean και το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης και υλοποιείται από την Εύξεινη Πόλη.
Αναλυτικά, η ατζέντα για την ενημερωτική δράση – σεμινάριο:

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Μεριστός, Αίγινα, 24 Ιουλίου 2019

18.30 Εγγραφές
18.40 Χαιρετισμός
Δημήτριος Μούρτζης, Δήμαρχος Αίγινας
18:45 Χαιρετισμός
Σπύρος Σπυρίδων, Πρόεδρος ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη
18.50 Συνοπτική Παρουσίαση του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη
Γιώργος Παππούς, Γενικός Διευθυντής ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη
19.00 Παρουσίαση του μοντέλου ConsumelessMED
Ζωή Γκρουμούτη, Επιστημονική Συνεργάτης του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη για το έργο ConsumelessMED
19.20 «Η εμπειρία από την πιλοτική δράση του έργου στην περιοχή της Νάξου»
Γεωργία Κρυστάλλη, Υπεύθυνη Παρακολούθησης Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου ConsumelessMED
στον ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη
19.40 Ερωτήσεις

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας