Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΔΑΟΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα 31-8-2017
Α.Π.: 56
ΜΕΛΗ ΔΣ               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η          Δ .Σ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 4-9-2017 ημέρα
ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20.00 στον Δήμο Αίγινας με θέματα ημερήσιας διάταξης
1.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
2.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
3.- ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΝΑΙΓΙΝΑΙΚΟΣ ΑΟΠ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΜΠΑΣΚΕΤ
4.- ΑΙΤΗΜΑ ΑΟΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΜΠΑΣΚΕΤ
5.- ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΝΑΙΓΙΝΑΙΚΟΣ ΑΟΠ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΜΠΑΣΚΕΤ
6.- ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας