Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής (9/7/2021 – 10:00πμ)

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 09 – Ιουλίου – 2021, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ και ώρα έναρξης  10:00΄ π.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για τη παροχή εντολής, στη Δικηγόρο του Δήμου για την άσκηση ή μη αναίρεσης κατά του Ν. Κ. και κατά της υπ’ αριθ. 275/2021απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά.

2. Λήψη απόφασης για τη παροχή εντολής, στη Δικηγόρο του Δήμου για την άσκηση ή μη έφεσης κατά του Ν. Κ. και κατά της υπ’ αριθ. 2126/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

3. Λήψη απόφασης για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης που αφορά την “Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας” .

4. Απαλλαγή υπόλογου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού προπληρωμένου εντάλματος για την καταβολή “επιδόματος παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου” για το έτος 2021 από μήνα Απρίλιο έως Ιούνιο 2021 .

5. Έγκριση πρακτικού I του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργο με τίτλο : Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων στην έδρα του Δήμου Αίγινας.

6. Έγκριση πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο : Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (Επένδυση και προστασία πρανούς στην επαρχιακή οδό Αίγινας –  Πέρδικας στη θέση Βροχεία.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Π. Ζορμπάς
Δήμαρχος

Share