Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ. στις 5/3/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ          Αίγινα 28 / 2 /2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ          Αριθμ. πρωτ. 2093
Βαθμός προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ

Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Αίγινας
Δήμαρχο Δήμου Αίγινας
Ε ν τ α ύ θ α

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Κτηρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας (περιοχή Μεριστού), την του μηνός Μαρτίου έτους 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00΄, προκειμένου να προβούμε στην:
Α.- Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 64 Ν. 3852 /2010)
Β.- Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 74 Ν. 3852 /2010)
Γ.- Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρο 74 Ν. 3852 /2010)

Ο πλειοψηφήσας Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού

Αντώνιος Μούρτζης

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας