Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου ΔΑΟΑ


Σας καλούμε στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 18 Απριλίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 μ.μ. , με τα εξής θέματα:

1. Ενημέρωση Προέδρου
2.Έγκριση εκμίσθωσης του ακινήτου που βρίσκεται εντός του Δημοτικού Γυμναστηρίου και θα χρησιμοποιηθεί ως κυλικείο – Σύνταξη των όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας για τη διεξαγωγή νέου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του ακινήτου ως κυλικείο για τις ανάγκες αθλούμενων και φιλάθλων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share