Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή του 12ου Φεστιβάλ Φιστικιού Αίγινας

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική απόφαση 5/2020 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας με ΑΔΑ: 6ΩΙ1Ω68-7ΡΤ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share