Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας 2022

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε την Συνοπτική κατάσταση προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικ. έτους 2022 όπως τελικώς ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας με την υπ. αριθ. 20/15.02.2022  απόφασή του (ΑΔΑ: 661ΤΩ68-9Α7)

Share