Το Γραφείο Πολιτικής προστασίας ενημερώνει

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο Δήμος Αίγινας στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνει για
την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιών, όπως επίσης και των ανθυγιεινών
εστιών, σας γνωρίζει σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 άρθρο 94, ότι οι
ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και ακάλυπτων
χώρων είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν αυτούς καθαρούς.
Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να προχωρήσετε άμεσα στον καθαρισμό
των οικοπέδων σας από τα ξερά χόρτα και από τα παντός είδους
απορρίμματα που βρίσκονται σε αυτά.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας