.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινα 22-2-2017   Α.Π.: 13

ΜΕΛΗ ΔΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Δ .Σ
Σας καλούμε σε συνεδρίαση του ΔΣ στις 24-2-2017 ημέρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18.00 στον Δήμο Αίγινας με θέματα ημερήσιας διάταξης
1.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

2.-ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

3.-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗΝ

ΑLFA ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας