ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ 1/9/2021 ΕΩΣ 31/8/2022

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική 751/2021 Απόφαση Δημάρχου με αρ.πρωτοκόλλου 12194/1-9-2021 και ΑΔΑ: 62Ω3Ω68-Γ0Ψ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share