Ορισμός αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η σχετική απόφαση Δημάρχου με αριθμό 32/2020 και ΑΔΑ: ΩΝΙΗΩ68-5ΝΖ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share