Ορισμός Αντιδημάρχων με θητεία από 01/09/2020 έως 31/8/2021

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια η σχετική 721/2020 απόφαση Δημάρχου με αρ.πρωτ: 12200/2020 και ΑΔΑ: ΨΓΓΒΩ68-ΕΥΣ (κάντε κλικ στον ΑΔΑ για να την δείτε)

Share