ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: ΟΙΝΩΝΗΣ 3
Τ. Κ. : 180 10 Αίγινα
Fax: 2297320035/2297025099
Τηλέφωνα : 22973 20013
email:grafeiodimarxou@aeginadimos.gr     Αίγινα, 20/09/2017
Αρ. Πρωτ.: 12397

ΠΡΟΣ :
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Σχετ.:

Στο πλαίσιο της λειτουργίας των διατάξεων του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, σας
προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Μεριστός), την ΠΕΜΠΤΗ 28/09/2017
και ώρα 13:30, με θέμα:
1. «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ TEXNIKOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΕΤΟΥΣ 2018».
2. «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη μέρα,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 /09/2017, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.

Με εκτίμηση,
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

KOIN.:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
2. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠ.
3. ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ
4. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ.ΚΑΙ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας